اخبـــار تیســـا

  • Start Publishing Date

17 سالگرد تاسیس گروه صنعتی کاریزماتک بر شما همکاران محترم مجموعه مبارک باد

 کسب افتخاری دیگر در مجموعه بزرگ صنعتی کاریزماتک

دریافت گواهی iso9001 در سال ...

بازدید مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مازندران از گروه صنعتی کاریزماتک(تیسا)

Load More