• Start Publishing Date

17 سالگرد تاسیس گروه صنعتی کاریزماتک بر شما همکاران محترم مجموعه مبارک باد

 کسب افتخاری دیگر در مجموعه بزرگ صنعتی کاریزماتک

دریافت گواهی iso9001 در سال ...

بازدید مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مازندران از گروه صنعتی کاریزماتک(تیسا)

بازدید رئیس اداره کار و اموراجتماعی شهرستان بابل از گروه صنعتی کاریزماتک

حضوررئیس بانک سپه شعبه مرکزی شهرستان بابل از مجموعه گروه صنعتی کاریزماتک

 

 

بازدید مدیرعامل بانک توسعه و تعاون کشور،جناب آقای مهدیان از گروه صنعتی ...

آیین تشکر و قدردانی از پرسنل گروه صنعتی کاریزماتک با حضور مسئولین بلند پایه ...

بازدید آقای دکتر اسلامی (وزیرراه و شهرسازی -استاندار اسبق مازندران) زمستان 96 

...
Load More