فیلتر محصولات:
جا مایع صابونی
نازل
پلاستیک
برنج
پلاستیکی و برنجی
مخزن
پلاستیک
برنج
پلاستیکی و برنجی
پمپ
پلاستیک
برنج
پلاستیکی و برنجی
حجم مخزن
300 سی سی