Model : JIL1

Model : JIL1 Model : JIL1 Model : JIL1 Model : JIL1 Model : JIL1 Model : JIL1
جامایع برنجی
جا مایع صابونی
نازل: پلاستیکی و برنجی
مخزن: پلاستیکی و برنجی
پمپ: پلاستیکی و برنجی
حجم مخزن: 300 سی سی