فیلتر محصولات:
جا مایع صابونی
مخزن
پلاستیکی
استیل
پلاستیکی یا استیل
پمپ
پلاستیکی
برنجی
پلاستیکی یا برنجی
حجم مخزن
300 سی سی
1 لیتر
جامایع توکار مخزن استیل
جامایع توکار اکونومی
جامایع توکار مخزن استیل (پمپ برنجی)
جامایع توکار مخزن پلاستیکی و (پمپ پلاستیکی) اخوان
جامایع توکار مخزن استیل و (پمپ برنجی) ایلیا
جامایع توکار مخزن پلاستیکی
جامایع چند ضلعی با مخزن استیل
جامایع توکار با مخزن پلاستیکی 1 لیتری
جامایع توکار با مخزن استیل
جامایع توکار مخزن پلاستیکی (پمپ برنجی)
جامایع توکار باکسی(مربعی) با مخزن پلاستیک