زیرآب روشویی اتوماتیک (پاپ آپ) تمام برنجی با رنگ طلایی
زیرآب روشویی اتوماتیک (پاپ آپ) تمام برنجی با رنگ نقره ای
زیرآب روشویی اتوماتیک (پاپ آپ) تمام برنجی با رنگ رزگلد
زیرآب روشویی اتوماتیک (پاپ آپ) تمام برنجی با سَری سرامیکی
زیرآب روشویی اتوماتیک (پاپ آپ) تمام برنجی با رنگ زیتونی
زیرآب روشویی اتوماتیک (پاپ آپ) پلاستیکی با سَری استیل که قابلیت تغییر سَری به رنگ های مختلف از جمله طلایی و همچنین سَری سرامیک دارد.