واشر زیرآب فانتزی
بوگیر فاضلاب
واشر خرطومی سرریز
واشر تخت فانتزی
واشر خروجی لباسشویی و ظرفشویی 36.1
خرطومی 50 سانتیمتر بدون مهره
درپوش مخزن با خروجی نمره 5
مهره نمره 5 (فانتزی)
چهارراه فانتزی
زانویی سردنده متوسط
شش راه فانتزی
مهره مخصوص سیفون سبدی
سرشلنگی کوچک
زیراب فانتزی هم‌سطح با خروجی سرریز
زیراب فانتزی هم‌سطح
لوله رابط با خروجی لباسشویی و ظرفشویی
صفحه نقاله جهت تنظیم شیرآب سینک ظرفشویی
درپوش زیراب ظرفشویی
واشر آب‌بندی توری زیراب فانتزی
واشر آب‌بندی توری زیراب فانتزی
سه راه فانتزی کوچک
زیرآب تک‌لگن
زیراب چهار راه دولگن مونتاژ نشده